Dil Gelişim Basamakları Nasıldır

Dil Gelişim Basamakları

İnsan doğuştan konuşma yeteneğiyle doğar. Önce çevresindeki sesleri dinler, zamanla bu seslerin benzerlerini çıkarmaya çalışır. Dil gelişimi belli aşamalarda gerçekleşir (MEB, 2009).   Doğum Öncesi Dönem: Anne karnında bebeklerde yutma gelişimi 12. haftada,  emme gelişimi 18-24. haftalar arasında belirginleşmektedir. 34. haftada çocuk ihtiyaçlarını karşılayabilecek emme ve yutma becerisine sahip olmaktadır (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2007). …

Dil Gelişim Basamakları Read More »